URUCHOMIENIE PRODUKCJI ODLEWÓW DLA POTRZEB JUBILERSTWA I MEDYCYNY Z ZASTOSOWANIEM INNOWACYJNEJ METODY ODLEWANIA PRECYZYJNEGO Z ODGAZOWANIEM FORMY ODLEWNICZEJ ORAZ WYKORZYSTANIEM PODWÓJNEGO RAMIENIA WAHADŁOWEGO.

PROFILEX Jerzy Malicki realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Innowacje w MŚP „Produkcja odlewów dla potrzeb jubilerstwa i medycyny z zastosowaniem innowacyjnej metody odlewania precyzyjnego z odgazowaniem formy odlewniczej oraz z wykorzystaniem podwójnego ramienia wahadłowego”. Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej stosowanej na świecie nie dłużej niż 3 lata w zakresie usługi wykonywania odlewów ze stopów złota, srebra, miedzi, platyny i chrom-kobalt, dla potrzeb jubilerstwa i medycyny. Inwestycja umożliwi wprowadzenie na rynek precyzyjnych odlewów, wolnych od wad wewnętrznych i zewnętrznych – półwyrobów i gotowych wyrobów jubilerskich i medycznych. Przedsięwzięcie polega na implementacji innowacyjnych rozwiązań, zastosowanych w zakupionym w ramach projektu systemie odlewniczym, składającym się z:
-próżniowego urządzenia odlewniczego z systemem odgazowania i antyoksydacji,
-próżniowego, odśrodkowego urządzenia odlewniczego z systemem podwójnego ramienia wahadłowego.
W wyniku realizacji projektu do praktyki w przedsiębiorstwie zostanie wprowadzona nowa metoda wytwarzania.

Wartość Projektu: 770 438,79 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 281 867,85 zł