profilex
 
 

 

 

 

URUCHOMIENIE PRODUKCJI ODLEWÓW DLA POTRZEB JUBILERSTWA I MEDYCYNY Z ZASTOSOWANIEM INNOWACYJNEJ METODY ODLEWANIA PRECYZYJNEGO  Z ODGAZOWANIEM FORMY ODLEWNICZEJ ORAZ WYKORZYSTANIEM PODWÓJNEGO RAMIENIA WAHADŁOWEGO.

PROFILEX Jerzy Malicki realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Innowacje w MŚP „Produkcja odlewów dla potrzeb jubilerstwa i medycyny z zastosowaniem innowacyjnej metody odlewania precyzyjnego z odgazowaniem formy odlewniczej oraz z wykorzystaniem podwójnego ramienia wahadłowego”. 
Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej stosowanej na świecie nie dłużej niż 3 lata w zakresie usługi wykonywania odlewów ze stopów złota, srebra, miedzi, platyny i chrom-kobalt, dla potrzeb jubilerstwa i medycyny. Inwestycja umożliwi wprowadzenie na rynek precyzyjnych odlewów, wolnych od wad wewnętrznych i zewnętrznych – półwyrobów i gotowych wyrobów jubilerskich i medycznych. Przedsięwzięcie polega na implementacji innowacyjnych rozwiązań, zastosowanych w zakupionym w ramach projektu systemie odlewniczym, składającym się z:
-próżniowego urządzenia odlewniczego z systemem odgazowania i antyoksydacji, 
-próżniowego, odśrodkowego urządzenia odlewniczego z systemem podwójnego ramienia wahadłowego.
W wyniku realizacji projektu do praktyki w przedsiębiorstwie zostanie wprowadzona nowa metoda wytwarzania.

                         
                                                    
 
Wartość Projektu: 770 438,79 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 281 867,85 zł                               

BADANIA I ROZWÓJ

 
1. W dniu 01.09.2012 firma PROFILEX podpisała porozumienie w sprawie współpracy w ramach projektu     "TRIGEN - Klaster wspierania nowoczesnych technologii 3D ". Koordynatorem projektu jest chorzowska spółka 3D PROTO. Sygnatariuszami porozumienia są pracownicy naukowi, inżynierowie, eksperci a przede wszystkim pasjonaci nowych technologii, nowoczesnych materiałów i tworzenia nowych rozwiązań.
W ramach projektu TRIGEN firma PROFILEX uczestniczyła w uruchomieniu desktopowego urządzenia SLM niemieckiej firmy REALIZER opartego na technologii selektywnego spiekania i przetapiania sproszkowanych metali przy pomocy lasera.
2. W dniu 08.01.2016 pomiędzy firmą PROFILEX i firmą MENNICA POLSKA S.A. została podpisana deklaracja współpracy dotycząca produkcji najwyższej jakości odlewów przestrzennych w postaci półfabrykatów przeznaczonych do produkcji monet.
3. W dniu 12.01. 2016 firma PROFILEX zawiązała porozumienie o współpracy z Parkiem Naukowo - Technologicznym " TECHNOPARK GLIWICE " Sp. z o.o. dotyczące zintensyfikowania działań w zakresie wdrażania rozwiązań innowacyjnych, współpracy pomiędzy podmiotami oraz wspólnych inicjatyw promocyjnych.