profilex
 
 

 

 

 

BADANIA STEREOSKOPOWE I METALOGRAFICZNE

 

Wiodąca firma branży jubilerskiej zleciła naszej firmie wykonanie ekspertyzy dotyczącej wad odlewniczych występujących w produkowanych przez nią elementów biżuterii.

 Na zdjęciu poniżej - pierścionek  przesłany do ekspertyzy :  Po wykonaniu zgładów laboratoryjnych i przeprowadzeniu badań stereoskopowych i metalograficznych stwierdziliśmy , że morfologia wad pozwala wykluczyć gaz oraz porowatość skurczową jako przyczynę ich powstania.


 

 Dokładna analiza wykazała, że wady odlewnicze spowodowane są inkluzją cząstek gipsu w warstwie powierzchniowej stopu. Wtrącenia te powstały prawdopodobnie wskutek niewłasciwego wykonania formy gipsowej (tulei) i związane są z jej niską wytrzymałością mechaniczną oraz nieprawidłowym zaprojektowaniem wlewów dolotowych i blędnym montazem choinki woskowej.
Powyższe błędy spowodowały zerwanie drobnych cząstek gipsu z powierzchni formy gipsowej przez przepływający i napotykajacy na przeszkody metal.
Na zdjęciach poniżej widoczne wyraźne inkluzje cząstek gipsu w badanym stopie  :Zalecenia dla producenta biżuterii :

-  przy projektowaniu wlewów dolotowych i ustawianiu modeli na choince należy unikać załamań i ostrych krawędzi aby ograniczyć do minimum turbulencje ciekłego metalu powodujące odrywanie się cząstek gipsu od powierzchni formy.
-  bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych przy sporządzaniu form gipsowych ( stosunek wody i gipsu, czas mieszania, cykl wypalania itp).
- przestrzegać właściwej temperatury odlewania zalecanej przez producenta dodatków stopowych.
- kontrolować prawidłowośc pomiaru temperatury ( sprawnośc czujnika)URUCHOMIENIE PRODUKCJI ODLEWÓW DLA POTRZEB JUBILERSTWA I MEDYCYNY Z ZASTOSOWANIEM INNOWACYJNEJ METODY ODLEWANIA PRECYZYJNEGO  Z ODGAZOWANIEM FORMY ODLEWNICZEJ ORAZ WYKORZYSTANIEM PODWÓJNEGO RAMIENIA WAHADŁOWEGO.


PROFILEX Jerzy Malicki realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Innowacje w MŚP „Produkcja odlewów dla potrzeb jubilerstwa i medycyny z zastosowaniem innowacyjnej metody odlewania precyzyjnego z odgazowaniem formy odlewniczej oraz z wykorzystaniem podwójnego ramienia wahadłowego”. 
Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej stosowanej na świecie nie dłużej niż 3 lata w zakresie usługi wykonywania odlewów ze stopów złota, srebra, miedzi, platyny i chrom-kobalt, dla potrzeb jubilerstwa i medycyny. Inwestycja umożliwi wprowadzenie na rynek precyzyjnych odlewów, wolnych od wad wewnętrznych i zewnętrznych – półwyrobów i gotowych wyrobów jubilerskich i medycznych. Przedsięwzięcie polega na implementacji innowacyjnych rozwiązań, zastosowanych w zakupionym w ramach projektu systemie odlewniczym, składającym się z:
-próżniowego urządzenia odlewniczego z systemem odgazowania i antyoksydacji, 
-próżniowego, odśrodkowego urządzenia odlewniczego z systemem podwójnego ramienia wahadłowego.
W wyniku realizacji projektu do praktyki w przedsiębiorstwie zostanie wprowadzona nowa metoda wytwarzania.

                         
                                                    
 
Wartość Projektu: 770 438,79 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 281 867,85 zł                               

BADANIA I ROZWÓJ

 
1. W dniu 01.09.2012 firma PROFILEX podpisała porozumienie w sprawie współpracy w ramach projektu     "TRIGEN - Klaster wspierania nowoczesnych technologii 3D ". Koordynatorem projektu jest chorzowska spółka 3D PROTO. Sygnatariuszami porozumienia są pracownicy naukowi, inżynierowie, eksperci a przede wszystkim pasjonaci nowych technologii, nowoczesnych materiałów i tworzenia nowych rozwiązań.
W ramach projektu TRIGEN firma PROFILEX uczestniczyła w uruchomieniu desktopowego urządzenia SLM niemieckiej firmy REALIZER opartego na technologii selektywnego spiekania i przetapiania sproszkowanych metali przy pomocy lasera.
2. W dniu 08.01.2016 pomiędzy firmą PROFILEX i firmą MENNICA POLSKA S.A. została podpisana deklaracja współpracy dotycząca produkcji najwyższej jakości odlewów przestrzennych w postaci półfabrykatów przeznaczonych do produkcji monet.
3. W dniu 12.01. 2016 firma PROFILEX zawiązała porozumienie o współpracy z Parkiem Naukowo - Technologicznym " TECHNOPARK GLIWICE " Sp. z o.o. dotyczące zintensyfikowania działań w zakresie wdrażania rozwiązań innowacyjnych, współpracy pomiędzy podmiotami oraz wspólnych inicjatyw promocyjnych.